Trà Giải Cảm - Wind Expel

Trà Giải Cảm - Wind Expel

195,000₫

Kim Ngân, Bạc Hà, Hoa Cúc, Cúc Bách Nhật

Trà Ấm Bụng - Belly Comfort

Trà Ấm Bụng - Belly Comfort

195,000₫

Trà Đen, Gừng, Hoa Mộc và Hoa Hồng

Trà xanh hoa cúc xoài gừng - Klytia

Trà xanh hoa cúc xoài gừng - Klytia

195,000₫

Trà xanh hữu cơ, hoa cúc, gừng, quế, xoài sấy khô

Trà Quế Hồi Masala Chai - Hera

Trà Quế Hồi Masala Chai - Hera

195,000₫

Quế, đinh hương, gừng, hoa hồi, miếng cam