Hibiscus

Hibiscus

115,000₫

Hoa Lavender

Hoa Lavender

90,000₫

Hoa Lavender sấy khô

Lá Bồ Công Anh

Lá Bồ Công Anh

105,000₫

Lá bồ công anh cao cấp

Hoa cúc bách nhật

Hoa cúc bách nhật

129,000₫

Hoa cúc bách nhật

Hoa nhài cao cấp

Hoa nhài cao cấp

105,000₫

Nụ hoa nhài cao cấp

Cánh hồng Mai Khôi

Cánh hồng Mai Khôi

145,000₫

Cánh hoa hồng Mai Khôi

Trà thảo mộc Elpis

Trà thảo mộc Elpis

175,000₫

Lá phúc bồn tử, cherry khô, hỗn hợp hoa

Trà thảo mộc Notus

Trà thảo mộc Notus

195,000₫

Củ dền, xả, cam lát, quýt, lá mâm xôi đen

Trà thảo mộc Themis

Trà thảo mộc Themis

158,000₫ 175,000₫

Nhụy cúc La Mã sấy khô