Trà thảo mộc Elpis

Trà thảo mộc Elpis

175,000₫

Lá phúc bồn tử, cherry khô, hỗn hợp hoa

Trà thảo mộc Notus

Trà thảo mộc Notus

195,000₫

Củ dền, xả, cam lát, quýt, lá mâm xôi đen

Trà thảo mộc Themis

Trà thảo mộc Themis

175,000₫

Nhụy cúc La Mã sấy khô