Set quà Tương Phùng

Set quà Tương Phùng

645,000₫ 755,000₫

Set ấm trà & 3 Thảo mộc

Set quà Đủ Đầy

Set quà Đủ Đầy

1,250,000₫ 1,450,000₫

Set ấm trà & 5 hộp trà

Set quà Rộn Ràng

Set quà Rộn Ràng

899,000₫ 1,035,000₫

Set ấm trà & 3 hộp trà

Set quà Lứa Đôi

Set quà Lứa Đôi

599,000₫ 645,000₫

Set ấm trà & 1 hộp trà

Set quà Rung Động

Set quà Rung Động

829,000₫ 975,000₫

5 trà Emotion và thêm nữa

Set quà Cảm Xúc

Set quà Cảm Xúc

499,000₫ 585,000₫

3 trà Emotion

Set quà Hoa Xuân

Set quà Hoa Xuân

260,000₫ 305,000₫

3 lọ Fall in Herbs

Set quà Hương Sớm

Set quà Hương Sớm

165,000₫ 195,000₫

3 Tea Bouquet