Bách Diệp Ngậm Trà

Bách Diệp Ngậm Trà

45,000₫

Trà sen ướp xổi

Bách Diệp Ngậm Trà Hảo Hạng

Bách Diệp Ngậm Trà Hảo Hạng

69,000₫

Trà Sen Hồ Tây ướp xổi cao cấp