Thìa xúc trà 2 lớp

Thìa xúc trà 2 lớp

65,000₫

KT: 12 x 3,5 cm

Cây lọc trà Alex giỏ tròn

Cây lọc trà Alex giỏ tròn

109,000₫ 145,000₫

KT: 18 x 5 cm

Cây lọc trà Alex hình tim

Cây lọc trà Alex hình tim

109,000₫ 145,000₫

KT: 17 x 4,5 cm

Lọc trà silicon hình túi lọc ( Chỉ còn màu Cam )

Lọc trà silicon hình túi lọc ( Chỉ còn màu Cam )

39,000₫ 55,000₫

KT: 4.3, x 1,2 x 6,5 cm

Quả lọc trụ inox cao cấp

Quả lọc trụ inox cao cấp

85,000₫

KT: 3 x 3 x 4 cm (Miệng D3,7cm)

Lọc trà inox hình tim

Lọc trà inox hình tim

63,000₫ 125,000₫

KT: 3,7 x 4,7 x 2 cm

Lọc trà inox hình ngôi nhà

Lọc trà inox hình ngôi nhà

88,000₫ 125,000₫

KT: 3,2 x 2 x 3 cm

Lọc trà inox hình ấm trà

Lọc trà inox hình ấm trà

88,000₫ 125,000₫

KT: 5 x 3,4 x 2,8 cm (Miệng D2,3cm)

Quả lọc trà inox hình ấm bát giác

Quả lọc trà inox hình ấm bát giác

88,000₫ 125,000₫

KT: 6,2 x 4 x 3,2 cm (Miệng D2,3cm)

Cây lọc trà inox giỏ tròn

Cây lọc trà inox giỏ tròn

80,000₫

KT: 15,5 x 4,5 x 3,5 cm

Quả lọc trà basic

Quả lọc trà basic

40,000₫

KT: 43 x 43 x 45 mm