Thìa xúc trà 2 lớp

Thìa xúc trà 2 lớp

65,000₫

KT: 12 x 3,5 cm

Cây lọc trà Alex hình tim

Cây lọc trà Alex hình tim

145,000₫

KT: 17 x 4,5 cm

Lọc trà inox hình ngôi nhà

Lọc trà inox hình ngôi nhà

125,000₫

KT: 3,2 x 2 x 3 cm

Lọc trà inox hình ấm trà

Lọc trà inox hình ấm trà

125,000₫

KT: 5 x 3,4 x 2,8 cm (Miệng D2,3cm)

Quả lọc trà inox hình ấm bát giác

Quả lọc trà inox hình ấm bát giác

125,000₫

KT: 6,2 x 4 x 3,2 cm (Miệng D2,3cm)

Cây lọc trà inox giỏ tròn

Cây lọc trà inox giỏ tròn

80,000₫

KT: 15,5 x 4,5 x 3,5 cm

Quả lọc trà basic

Quả lọc trà basic

40,000₫

KT: 43 x 43 x 45 mm