Thìa xúc trà 2 lớp

Thìa xúc trà 2 lớp

48,000₫ 60,000₫

KT: 12 x 3,5 cm

Cây lọc trà Alex giỏ tròn

Cây lọc trà Alex giỏ tròn

45,000₫ 145,000₫

KT: 18 x 5 cm

Cây lọc trà Alex hình tim

Cây lọc trà Alex hình tim

102,000₫ 145,000₫

KT: 17 x 4,5 cm

Quả lọc trụ inox cao cấp

Quả lọc trụ inox cao cấp

85,000₫

KT: 3 x 3 x 4 cm (Miệng D3,7cm)

Lọc trà inox hình tim

Lọc trà inox hình tim

88,000₫ 125,000₫

KT: 3,7 x 4,7 x 2 cm

Lọc trà inox hình ngôi nhà

Lọc trà inox hình ngôi nhà

88,000₫ 125,000₫

KT: 3,2 x 2 x 3 cm

Lọc trà inox hình cú

Lọc trà inox hình cú

88,000₫ 125,000₫

KT: 5,2 x 3,7 x 2,5 cm

Quả lọc trà inox hình ấm bát giác

Quả lọc trà inox hình ấm bát giác

88,000₫ 125,000₫

KT: 6,2 x 4 x 3,2 cm (Miệng D2,3cm)

Quả lọc trà basic

Quả lọc trà basic

40,000₫

KT: 43 x 43 x 45 mm