Cây lọc trà Alex giỏ tròn

Cây lọc trà Alex giỏ tròn

109,000₫ 145,000₫

KT: 18 x 5 cm

Cây lọc trà Alex hình tim

Cây lọc trà Alex hình tim

109,000₫ 145,000₫

KT: 17 x 4,5 cm

Cây lọc trà inox giỏ tròn

Cây lọc trà inox giỏ tròn

80,000₫

KT: 15,5 x 4,5 x 3,5 cm