Cây lọc trà Alex giỏ tròn

Cây lọc trà Alex giỏ tròn

45,000₫ 145,000₫

KT: 18 x 5 cm

Cây lọc trà Alex hình tim

Cây lọc trà Alex hình tim

102,000₫ 145,000₫

KT: 17 x 4,5 cm