Cây lọc trà Alex giỏ tròn

Cây lọc trà Alex giỏ tròn

116,000₫ 145,000₫

KT: 18 x 5 cm

Cây lọc trà Alex hình tim

Cây lọc trà Alex hình tim

116,000₫ 145,000₫

KT: 17 x 4,5 cm