Bách Diệp Ngậm Trà

Bách Diệp Ngậm Trà

45,000₫

Trà sen ướp xổi

Bách Diệp Ngậm Trà Hảo Hạng

Bách Diệp Ngậm Trà Hảo Hạng

69,000₫

Trà Sen Hồ Tây ướp xổi cao cấp

Trà đen Arges

Trà đen Arges

195,000₫

Trà đen, cacao, vanilla, nho đen, hạt phỉ