Bộ 10 Stick Trà

Bộ 10 Stick Trà "La Magie"

449,000₫ 505,000₫

Bộ sưu tập trà 10 vị cho Giáng Sinh 2019

Cây lọc trà Alex giỏ tròn

Cây lọc trà Alex giỏ tròn

116,000₫ 145,000₫

KT: 18 x 5 cm

Cây lọc trà Alex hình tim

Cây lọc trà Alex hình tim

116,000₫ 145,000₫

KT: 17 x 4,5 cm

Cốc gốm Họa tiết hoa văn khắc chìm C-001X

Cốc gốm Họa tiết hoa văn khắc chìm C-001X

125,000₫ 249,000₫

Cốc Gốm Nghệ Thuật Lili

Cốc gốm hoa văn C-001

Cốc gốm hoa văn C-001

125,000₫ 249,000₫

Họa tiết Hoa văn