Lọc Trà Gấu Bắc Cực

Lọc Trà Gấu Bắc Cực

134,000₫ 149,000₫

KT: 6 x 5 cm

Lọc Trà Cánh Cụt Bắc Cực

Lọc Trà Cánh Cụt Bắc Cực

134,000₫ 149,000₫

KT: 6 x 5 cm

Lọc Trà Găng Tay Mùa Đông

Lọc Trà Găng Tay Mùa Đông

46,000₫ 95,000₫

KT: 7x5 cm

Lọc Trà Tàu Ngầm

Lọc Trà Tàu Ngầm

67,000₫ 95,000₫

KT: 5.5 x 5.5

Lọc Trà Baby Duck

Lọc Trà Baby Duck

67,000₫ 95,000₫

KT: 5x4 cm (dây dài 13.5 cm)

Lọc Trà Butterfly

Lọc Trà Butterfly

67,000₫ 95,000₫

KT: 6x6 cm (dây 10cm)

Cây lọc trà Alex giỏ tròn

Cây lọc trà Alex giỏ tròn

130,000₫ 145,000₫

KT: 18 x 5 cm

Cây lọc trà Alex hình tim

Cây lọc trà Alex hình tim

102,000₫ 145,000₫

KT: 17 x 4,5 cm

Lọc trà inox hình tim

Lọc trà inox hình tim

113,000₫ 125,000₫

KT: 3,7 x 4,7 x 2 cm

Lọc trà inox hình ngôi nhà

Lọc trà inox hình ngôi nhà

88,000₫ 125,000₫

KT: 3,2 x 2 x 3 cm

Lọc trà inox hình cú

Lọc trà inox hình cú

113,000₫ 125,000₫

KT: 5,2 x 3,7 x 2,5 cm

Quả lọc trà inox hình ấm bát giác

Quả lọc trà inox hình ấm bát giác

113,000₫ 125,000₫

KT: 6,2 x 4 x 3,2 cm (Miệng D2,3cm)

Cốc gốm Họa tiết hoa văn khắc chìm C-001X

Cốc gốm Họa tiết hoa văn khắc chìm C-001X

125,000₫ 249,000₫

Cốc Gốm Nghệ Thuật Lili

Cốc gốm hoa văn C-001

Cốc gốm hoa văn C-001

125,000₫ 249,000₫

Họa tiết Hoa văn

Trà thảo mộc Themis

Trà thảo mộc Themis

158,000₫ 175,000₫

Nhụy cúc La Mã sấy khô